Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Kaluste-Trading Finland Oy (Y-tunnus: 2540193-5)
Reivikatu 1
20540 Turku

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sami Rintamaa
Puhelin +358 44 514 17 05

Sähköposti sami.rintamaa@kalustetukku.fi

Rekisterin nimi

Kaluste-Trading Finland Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Pidämme rekisteriä kaikista Charmiakauppa.fi:n asiakkaaksi rekisteröityineistä, Charmiakauppa.fi:stä ostoksen tehneistä sekä Kaluste-Trading Finland Oy:n kilpailuihin/kyselyihin/tapahtumiin osallistuneista henkilöistä.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on pitää yllä Charmiakauppa.fi:n asiakasrekisteriä asiakkaiden tilausten arkistoinnin ja käsittelyn sekä asiakassuhteen hoitamiseksi. Rekisteriä hyödynnetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan tarvittaessa käyttää Kaluste-Trading Finland Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastointiin ja kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkosivustoillamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää Kaluste-Trading Finland Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, kuitenkaan luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Ulkopuolisia tahoja tässä eivät ole Kaluste-Trading Finland Oy:n käyttämät asiakas- ja palvelusuhteen ylläpidosta vastaavat yhteistyökumppanit. Osa asiakasrekisteritiedoista saatetaan joissain tapauksissa siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten takia. Tietoja käsitellään ainoastaan Kaluste-Trading Finland Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Kaluste-Trading Finland Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Kaluste-Trading Finland Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse toimisto@ktf.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Kaluste-Trading Finland Oy:n käytössä, paitsi Kaluste-Trading Finland Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäpalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei luovuteta Kaluste-Trading Finland Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, lukuunottamatta luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Kaluste-Trading Finland Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilön henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Charmiakauppa.fi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Charmiakauppa.fi:n salasanasuojatulla palvelimella.

Päivitetään...
  • Ostoskori on tyhjä.